වාරි ජල නළය

  • සැහැල්ලු බර, වේගවත් වායු පිටවීම සහ පහසු සුළං සහිත වාරි ජල නළය

    සැහැල්ලු බර, වේගවත් වායු පිටවීම සහ පහසු සුළං සහිත වාරි ජල නළය

    අතීතයේ දී, මේ ආකාරයේ දිගු දුර ජල සැපයුම සඳහා, ක්ෂේත්‍ර ක්‍රියාකරුවන් බොහෝ විට වානේ පයිප්ප, ජල සැපයුම සඳහා PE පයිප්ප භාවිතා කළ නමුත් විශේෂ කැඩුණු ජල සැපයුමේ විශාල විෂ්කම්භයක් සහිත පොලියුරේතන් හෝස් සමඟ සසඳන විට, මෙම පයිප්ප විශාලයි, තැබීමට අපහසුයි. ශ්රම-පරිභෝජනය, එබැවින් ඒවා ක්රමයෙන් පොලියුරේටීන් සංයුක්ත පයිප්ප මගින් ප්රතිස්ථාපනය වේ.

ඔබගේ පණිවිඩය අපට එවන්න:

ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න